Các cách xử lý hiệu quả khi cha mẹ lỡ mắng trẻ

Các cách xử lý hiệu quả khi cha mẹ lỡ mắng trẻ

Cha mẹ nào cũng từng lỡ lời la mắng con trẻ ít nhất một lần trong đời. Nhưng câu hỏi quan trọng là làm thế nào để giải quyết nó sau đó. Sau khoảng một năm làm việc tại quê nhà, Jessica Grose tin rằng mình có thể kiểm soát tốt mọi cảm xúc. Cho đến một ngày giữa tháng 3, con gái lớn của bà vào phòng làm việc. “Cứ bốn giờ cô Xem thêm …