Máy cày chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới ra đời

Máy cày chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới ra đời

Môi trường sống trên trái đất đang bị ô nhiễm nặng và bị tàn phá không ngừng qua từng ngày do những hoạt động của con người. Nhận thấy được tác hại khôn lường qua những hành động đó. Nên xu hướng thân thiện với môi trường được mọi người rất quan tâm. Từ sản xuất làm việc hay chế tạo mọi thứ luôn phải hướng đ�Xem thêm …