Chế tạo thành công hệ thống tạo ra điện năng từ tiếng ồn

Chế tạo thành công hệ thống tạo ra điện năng từ tiếng ồn

Từ khi con người phát minh ra điện thi nó đã dần là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Thiếu điện thì hầu như nền khoa học công nghệ hiện nay không tồn tại. Thiếu điện sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta hiện nay đảo lộn. Để tạo ra được điện năng con người dùng rất nhiều cách khác nhau. Có thể tạo ra đi�Xem thêm …