biếng ăn

Chia sẻ phương pháp phòng ngừa tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ

Với tốc độ suy dinh dưỡng trẻ em giảm nhanh và bền vững, Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức do tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (SDD) của trẻ em dưới 5 tuổi vẫn ở mức cao. Vì vậy, trong điều kiện xã Xem thêm …