Sử dụng duy nhất ánh sáng để điều khiển vật thể

Sử dụng duy nhất ánh sáng để điều khiển vật thể

Bằng công nghệ khoa học hiện đại ngày nay, con người có thể sáng tạo ra những thứ tưởng chừng như không tưởng. Những công nghệ này có thể giúp con người có những bước tiến đi xa hơn trong đời sống cũng như tri thức. Mới đây các nhà khoa học đã làm một điều khó có thể tưởng tượng được. Đó là nâng một vật thể chỉ dXem thêm …