Lấy cảm hứng từ da cá mập để chế tạo máy bay

Lấy cảm hứng từ da cá mập để chế tạo máy bay

Máy bay là một trong những phát minh vĩ đại nhất con người. Nó làm thay đổi toàn bộ lịch sử của thế giới. Khi mong ước được bay lượn trên bầu trời của con người thành hiện thực. Để chế tạo được máy bay, đó là sự kết hợp của rất nhiều kiến thức của rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Là sự kết hợp đòi hỏi trình độ Xem thêm …