Cảm biến sao cỡ nhỏ AZDK-1 bắt đầu bay thử nghiệm

Cảm biến sao cỡ nhỏ AZDK-1 bắt đầu bay thử nghiệm

Nhắc đến hàng không vũ trụ thì chúng ta lại liên tưởng đến Nasa của Hoa Kỳ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều quốc gia cũng rất mạnh về không gian vũ trụ. Nga là một trong những cường quốc về không gian và vũ trụ thế giới. Họ có những thành tựu vũ trụ đang nể không kém cạnh Hoa Kỳ. Khoa học vũ trụ của Nga được đánh gi�Xem thêm …