Những ảnh hưởng của công nghệ đến giới trẻ Việt Nam

Một thập niên như là một cú nổ. Thêm vào đó là sự phát triển và thay đổi chóng mặt của công nghệ và những thiết bị điện tử. Đã ghi dấu con người đàn bước vào một giai đoạn phát triển mới. Cũng như tác động làm thay đổi hành vi, suy nghĩ đến thói quen của giới trẻ trên toàn cầu, trong đó cũng có Việt Nam. Trong những Xem thêm …